İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU

İş İçin Sağlık Raporu 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 15 . maddesi uyarınca yasal zorunluluktur. İşverenler personellerinin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak aldırmak zorundadırlar. Bu yüzden  çalışanlarına ilk işe başlangıcında ve sonrasında periyodik olarak İş İçin Sağlık Raporu almak zorundadırlar.

işe giriş sağlık raporu

İş İçin Sağlık Raporunda Gerekli Akciğer Filmi-İşitme Testi(Odiometri)-Sft-Hemogram(Tam Kan Sayımı)-Göz-Ekg-Alt-Ast-Üre-Kreatinin-Portör-Hbsag-Antihbs-Hcv-Tetanoz Aşısı-Glukoz-Kan Grubu-Tit(Tam İdrar Tetkiki) Ve Diğer Tüm Tetkikleri Kurumumuzda Yaptırabilirsiniz.

sağlık raporu ücreti

Deneyimli uzman kadromuz ile tüm İş İçin Sağlık Raporlarını en uygun fiyata kurumumuzdan alabilirsiniz.

iş için sağlık raporu nasıl alınır

En Uygun Fiyata ve En hızlı şekil de tüm İş İçin Sağlık Raporlarını kurumumuzdan alabilirsiniz.

iş için sağlık raporu nereden alınır

AKCİĞER FİLMİ, HEMOGRAM, SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, İŞİTME TESTİ (ODYOMETRİ), GÖZ, KAN GRUBU, EKG VE GLUKOZ TEST SONUÇLARINI 60 DK İÇİNDE KURUMUMUZDAN GÜVENLE ALABİLİRSİNİZ.


İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU

İş İçin Sağlık Raporu işverenlerin çalışanlarına işe başlatmadan alması gereken sağlık raporlarıdır. Çünkü işverenler çalışanların fiziken ve ruhen işe uygun sağlık şartlarına sahip olduğunu gözetmek zorundadırlar. İşverenler çalışanlarını sağlık kontrolünden geçirip İş İçin Sağlık Raporu aldırdıktan sonra işe başlatabilirler. İş İçin Sağlık Raporu Ve Tahlilleri bu nedenle önemlidir. Ayrıca 6331 sayılı iş kanunun 15 maddesinin (b) fıkrasında hangi hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin zorunlu olduğu belirtilmiştir;

Buna göre;

1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından
sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından  yetki belgesi bulunan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınabilir. Ayrıca iş yerinize tanımlı kurumunuz bünyesinde çalışan işyeri hekimleri tarafından verilebilir.

İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

İş İçin Sağlık Raporu Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıftaki işyerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı Ruhsatı bulunan OSGB ler den  tüm sağlık tetkikleri ile birlikte alınabilir. Az Tehlikeli Sınıftaki işyerleri ise yine anlaşmalı OSGB ler ile Aile Hekimlerinden alabilir.

İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NE KADAR?

İş İçin Sağlık Raporu ücreti sağlık kuruluşlarının fiyat politikalarına göre farklılık arz etmektedir. Genel olarak  içerisinde Sağlık Bakanlığından Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar, İşitme ve Solunu Fonksiyon Testi için ruhsat almış OSGB lerden  daha uygun fiyata ve daha hızlı şekilde alabilirsiniz.

MONOMER OSGB olarak verdiğimiz tüm sağlık hizmetlerimiz ve cihazlarımızın hepsi sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Hijyen Şartlarına ve Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak  işe giriş sağlık raporlarınızı Hızlı ve Uygun fiyata kurumumuzdan alabilirsiniz.

EN KOLAY İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

En kolay İşe Giriş Sağlık Raporu Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından OSGB ruhsatı ve  Sabit tıbbi mekanı ruhsatı almış OSGB lerden alınır. Bu sayede hem işe sağlık tetkiklerini yaptırabilirsiniz hem de sağlık raporlarınızı alabilirsiniz.

İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU EN HIZLI NASIL ALINIR?

İş İçin Sağlık Raporunu kendi bünyesinde tıbbi laboratuvar, röntgen, sft, işitme testi, göz ve ekg cihazları bulunan, sabit tıbbi mekan ruhsatına sahip OSGB lerden EN HIZLI şekilde alabilirsiniz.

İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU NELERİ KAPSAR?

Genel olarak iş için sağlık raporu alınırken Akciğer Filmi, İşitme Testi, Sft, Hemogram ve Açlık Kan Şekeri tetkikleri istenmektedir. İşyeri Hekimleri çalışanların işyerinde maruz kalacakları riskleri dikkate alarak  daha kapsamlı  sağlık tetkikleri de isteyebilirler.

AİLE HEKİMİ İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU VEREBİLİR Mİ ?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerlerini tehlike sınıfına göre Çok Tehlikeli,Tehlikeli ve Az Tehlikeli olmak üzere 3 e ayırmaktadır. Çok Tehlikeli ve Tehlikeli İşyerlerinde 2014 yılından itibaren işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunduğundan dolayı Aile hekimlerinin İş İçin Sağlık Raporu vermesi söz konusu değildir.

İş için sağlık raporu verilip verilmeyeceği ile ilgili asıl karıştırılan konu ise az tehlikeli sınıftaki işyerlerin de aile hekimlerinin sağlık raporu verip veremeyeceğidir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan değişiklikle “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma sorunluluğu 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girer”  hükmü uyarınca az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

Bu yüzden az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunmadığından ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15.maddesinde belirtilen  “50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için iş için sağlık raporu kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir” ifadesinden dolayı Aile hekimlerinin az tehlikeli sınıftaki işyerlerine iş için sağlık raporu verebileceği görüşü hakimdir.

Fakat aynı kanun maddesinde “Sağlık raporu işyeri hekiminden alınır” ifadesi de bulunmaktadır. Bu nedenle bir çok Aile Hekimi bu kanuni anlam karışıklığından dolayı iş için sağlık raporu vermeme yönünde kanaat göstermektedir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Yüksekte çalışma sağlık raporunun nereden ve nasıl alınacağını, kimlerin yüksekte çalışma sağlık raporu alması gerektiğini belirlemek için ilk önce yüksekte çalışmanın ne olduğunu tanımlamamız gerekmektedir.

Yüksekte çalışma Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği şekli ile “Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamaya göre yüksekte çalışma yapacak tüm çalışanların sağlık açısından bedenen ve ruhen yüksekte çalışmaya elverişli olmaları gerekmektedir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik Ek 2 de kanaat ve sonuç bölümünde belirtildiği üzere “Yapılan muayene sonucunda çalışanın gece veya vardiyalı çalışma koşullarında çalışıp çalışamayacağı ile vücut sağlığını ve bütünlüğünü tamamlayıcı uygun alet teçhizat vs… bulunması durumunda çalışan için bu koşullarla çalışmaya elverişli olup olmadığı kanaati belirtilecektir” hükmü ve Sağlık Bakanlığının yayınladığı 20065 sayılı  Temel iş sağlığı hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında yönergede atıfta bulunduğu üzere yüksekte çalışma yapacak çalışanların yüksekte çalışıp çalışamayacakları sağlık raporlarında belirtilmelidir.

Gebe ve emziren kadınlar,18 yaşın altında çalışanlar ile bazı kronik rahatsızlıkları bulunan çalışanlar(H​iper​ T​ansiyon, hipoglisemi, kalp ritim bozukluğu, Kalp yetmezliği, geçirilmiş miyokard infarktüsü) ve nörolojik hastalıklar (epilepsi,parkinson), psikiyatrik hastalıklar, vertigo, yükseklik korkusu,yüksekte çalışmaya engel teşkil eden ortopedik sağlık sorunları gibi rahatsızlıkları bulunan çalışanların yüksekte çalışmaları uygun değildir.

Yüksekte iş için sağlık raporu alacak çalışanlardan aşağıda belirtilen tetkikler istenebilir.

 • C’CG testi
 • EKG,
 • ​Kreatinin,
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • AKŞ (Açlık Kan Şekeri),
 • Tam İdrar Tahlili,
 • Odiogram (işitme testi),
 • Solunum Fonksiyon Testi,
 • Göz Kırılma Kusuru,
 • Akciğer Grafisi,

Yüksekte çalışmalar için kanun ve yönetmeliklerde belirtilen özel bir sağlık raporu örneği veya taslağı yoktur.

Yüksekte çalışma yapacak çalışanlar özel olarak bedenen ve ruhen irdelenmelidir.

İşyeri hekimlerinin;  anamnez ve yukarıda belirtilen tetkiklerin sonucuna göre  işe giriş periyodik muayene formunun (EK2) kanaat ve sonuç bölümüne yüksekte çalışabilir ifadesi ekleyerek verdiği sağlık raporları yüksekte çalışabilir sağlık raporu olarak adlandırılmaktadır.

Bu şekilde verilen sağlık raporlarına istinaden çalışanlar yüksekte çalışabilirler.

OSGB SAĞLIK RAPORU NEDİR?

Monomer OSGB olarak Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından aldığımız yetki belgeleri ile İşe Giriş Sağlık Raporu ve Sağlık Tetkiklerini yapmaya yetkili kuruluşuz.

Monomer OSGB olarak  merkezi ve kolay ulaşılabilir konumumuz, deneyimli uzman kadromuz, bünyemizde kurulu bulunan Tıbbi laboratuvar, İşitme kabini ve Odyometri cihazları, Röntgen ünitesi ve  Solunum fonksiyon test (SFT)cihazlarımız ile;

Yukarıda belirtilen tüm tetkikleri kurumumuzda hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirerek, İş İçin Sağlık Raporlarınızı temin edebilirsiniz.

İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU NE ZAMAN ALINIR?

 • İş değişikliğinde.
 • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde

Yukarıda belirtilen durumlarda İşe Giriş Sağlık Raporu alma zorunluluğu vardır.

İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU KAÇ GÜNDE ALINIR?

İşe giriş sağlık raporu kaç günde alınır genel olarak doğru bir tabir değildir. İşyeri hekimi tarafından çalışanların işyerinde maruz kalacağı sağlık riskleri için belirlenecek sağlık tetkiklerine ve alınacak sağlık kuruluşuna göre süre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak kurumumuzda tüm tetkiklerin yapılması ve sonuçlarının alınması bir saat içerisinde tamamlanmaktadır.

İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

İlk işe girişlerde çalışanın yapacağı işe uygun sağlık durumunun olduğunu belirlemek için yapılacak sağlık tetkikleri ve İş İçin Sağlık Raporu ücreti çalışan tarafından karşılanır. Fakat çalışanın çalışmaya devam ettiği sürede bakanlıkça belirlenen sürlerde yapılan periyodik sağlık kontrollerinin ve tetkiklerinin ücreti işveren tarafından karşılanır.

İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU ALINIRKEN HANGİ TETKİKLER YAPILIR?

İşyeri hekimleri bazı test ve tahlillerden yararlanarak işe girecek çalışanın sağlık durumunu değerlendirir. Her işin gerektirdiği sağlık şartları farklılık göstermektedir. İşyeri hekimleri çalışanların yapacağı işe, çalışacağı ortama veya gece ve yüksekte çalışıp çalışmayacağını irdeleyerek; kan ahlilleri, idrar tahlilleri, fizyolojik ve radyolojik testler, bulaşıcı hastalıklar için portör vb. tetkikleri isteyebilir. Anlaşılacağı üzere iş için sağlık raporu yada muayenesi ile işe giriş sağlık tetkikleri birbirinden ayrı kavramlardır.

Genel olarak  Hemogram (kan sayımı), Odyometri (işitme testi), Akciğer filmi ve Solunum fonksiyon testleri (SFT) tüm işe girecek çalışanlar için yaptırılmaktadır.

Ayrıca çalışanların işe girişlerinde EKG, Göz testi gibi tetkiklerde istenebilir. Örneğin şoför olarak işe alacağınız bir çalışan göz muayenesinden geçirilmelidir.Yada gıda sektörü ile alakalı bir iş kolunda faaliyet gösteren bir kuruluş iseniz işe girecek çalışanınızın bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığını tespit etmek için portör ve hepatit b, HIV gibi hastalıkları taşıyıp taşımadığını belirleyecek tahlilleri yaptırmalısınız.

Bu tahlil ve tetkiklerin dışında işe girişlerde yapılacak işin özelliklerine göre koruyucu amaçla tetanoz aşısı, grip aşısı, hepatit aşısı gibi aşılarında yapılması talep edilebilir.

İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

İşin devamı süresince ve niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla ayrıca Çalışanın kişisel özellikleri öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

 • Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 5 yılda bir
 • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir
 • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç bir
 • Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç 6ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.
 • Yukarıda belirtilen süreler azami sürelerdir. İşyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler daha kısa periyotlar halinde yapılır.

Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık muayenesi ve İş İçin Sağlık Raporu olmadan kesinlikle işe başlatılamazlar.

Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya İş İçin Sağlık Raporu periyodik sağlık kontrolleri yapılmayan her çalışan için İDARİ PARA CEZASI uygulanır.

İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU ALINMAMASININ CEZASI NEDİR?

Aşağıdaki tabloda 2022 yılında İş İçin Sağlık Raporu ve periyodik sağlık kontrolü bulunmayan çalışanlar için uygulanacak idari para cezalarını linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. İdari para cezası için buraya tıklayınız!

Sağlık Raporu Hakkında Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayabilirsiniz !

+90 212 643 64 36