İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu ve sağlık tetkikleri Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından ilgili çalışma ruhsatlarına sahip yetkili osgb lerden alınabilir.

6331 sayılı iş kanunun 15 . maddesi uyarınca işverenler çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetiminden geçirmek  zorundadırlar.

İşe Giriş Sağlık Raporuİşverenler işe alacakları çalışanların fiziken ve ruhen işyerinde yapacağı işe uygun sağlık şartlarına sahip olduğunu gözetmek zorundadırlar. Çalışanların sağlık durumlarının yapacağı işe uygun olduğunu gözetmeden işe alım yaptıkları takdirde  çalışanlarda  sağlık sorunlarının  baş göstermeye başladığı görülecek  ve iş verimliliğinde azalma, mesleki sağlık sorunlarının gün yüzüne çıkması gibi sorunlarla yüz yüze gelmek kaçınılmaz olacaktır. Sağlık Raporları bu nedenle çok önemlidir.

6331 sayılı iş kanunun 15 maddesinin (b) fıkrasında hangi hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda olduğu belirtilmiştir;

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetki belgesi bulunan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) ve kurumunuz bünyesinde çalışan işyeri hekimleri tarafından verilmektedir.

Sağlık Raporu Ücretleri hakkında detaylı bilgi için arayınız.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NE KADAR?

İşe Giriş Sağlık Raporu ücreti sağlık kuruluşlarının fiyat politikalarına göre farklılık arz etmektedir. Genelde kendi içerisinde Sağlık Bakanlığından Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar, İşitme ve Solunu Fonksiyon Testi için ruhsat almış OSGB lerden  daha uygun fiyata ve daha hızlı şekilde alabilirsiniz.

MONOMER OSGB olarak verdiğimiz tüm sağlık hizmetlerimiz ve cihazlarımızın hepsi sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Hijyen Şartlarına ve Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak  işe giriş sağlık raporlarınızı Hızlı ve Uygun fiyata kurumumuzdan alabilirsiniz.

OSGB SAĞLIK RAPORU NEDİR?

Monomer OSGB olarak Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından aldığımız yetki belgeleri ile İşe Giriş Sağlık Raporu ve Sağlık Tetkiklerini yapmaya yetkili kuruluşuz.

Monomer OSGB olarak  merkezi ve kolay ulaşılabilir konumumuz, deneyimli uzman kadromuz, bünyemizde kurulu bulunan Tıbbi laboratuvar, İşitme kabini ve Odyometri cihazları, Röntgen ünitesi ve  Solunum fonksiyon test (SFT)cihazlarımız ile;

Yukarıda belirtilen tüm tetkikleri kurumumuzda hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirerek, İşe Giriş Sağlık Raporlarınızı temin edebilirsiniz.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NE ZAMAN ALINIR?

  • İş değişikliğinde.
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde

Yukarıda belirtilen durumlarda İşe Giriş Sağlık Raporu alma zorunluluğu vardır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

İlk işe girişlerde çalışanın yapacağı işe uygun sağlık durumunun olduğunu belirlemek için yapılacak sağlık tetkikleri ve İşe Giriş Sağlık Raporu ücreti çalışan tarafından karşılanır. Fakat çalışanın çalışmaya devam ettiği sürede bakanlıkça belirlenen sürlerde yapılan periyodik sağlık kontrollerinin ve tetkiklerinin ücreti işveren tarafından karşılanır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ALINIRKEN HANGİ TETKİKLER YAPILIR?

İşe giriş sağlık raporu alınırken, işyeri hekimi bazı test ve tahlillerden yararlanarak işe girecek çalışanın sağlık durumunu değerlendirir.Her işin gerektirdiği sağlık şartları farklı olacağından dolayı, işyeri hekimi çalışanların yapacağı işe, çalışacağı ortama veya gece ve yüksekte çalışıp çalışmayacağını irdeleyerek; kan tahlilleri, idrar tahlilleri, fizyolojik ve radyolojik testler, bulaşıcı hastalıklar için portör tetkikleri isteyebilir.Anlaşılacağı üzere işe giriş sağlık raporu yada muayenesi ile işe giriş sağlık tetkikleri birbirinden ayrı kavramlardır.

Genel olarak çalışanın yapacağı iş ne olursa olsun hemogram (kan sayımı), odyometri (işitme testi), akciğer filmi ve solunum fonksiyon testlerinin (SFT) tüm işe girecek çalışanlar için yaptırılmasında büyük fayda vardır.

Ayrıca çalışanların işe girişlerinde EKG, Göz testi gibi tetkiklerde istenebilir. Örneğin şoför olarak işe alacağınız bir çalışan göz muayenesinden geçirilmelidir.Yada gıda sektörü ile alakalı bir iş kolunda faaliyet gösteren bir kuruluş iseniz işe girecek çalışanınızın bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığını tespit etmek için portör ve hepatit b, HIV gibi hastalıkları taşıyıp taşımadığını belirleyecek tahlilleri yaptırmalısınız.

Bu tahlil ve tetkiklerin dışında işe girişlerde yapılacak işin özelliklerine göre koruyucu amaçla tetanoz aşısı, grip aşısı, hepatit aşısı gibi aşılarında yapılması talep edilebilir.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

İşin devamı süresince ve niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla ayrıca Çalışanın kişisel özellikleri öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

  • Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 5 yılda bir
  • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir
  • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç bir
  • Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç 6ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.
  • Yukarıda belirtilen süreler azami sürelerdir. İşyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler daha kısa periyotlar halinde yapılır.

Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık muayenesi ve İşe Giriş Sağlık Raporu olmadan kesinlikle işe başlatılamazlar.

Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya İşe Giriş Sağlık Raporu periyodik sağlık kontrolleri yapılmayan her çalışan için İDARİ PARA CEZASI uygulanır.

SAĞLIK RAPORU FİYATI NE KADAR?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işe girişlerde sağlık raporu alınması zorunlu hale getirilmiştir. Sağlık Raporunu Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen kurumlar verebilmektedir. Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen kurumlar özel hastaneler veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri olabilir.

Sağlık raporları fiyatları ise yaptıracak olduğunuz tetkiklere göre değişkenlik göstermektedir.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ALINMAMASININ CEZASI NEDİR?

Aşağıdaki tabloda 2020 yılında İşe Giriş Sağlık Raporu ve periyodik sağlık kontrolü bulunmayan çalışanlar için uygulanacak idari para cezası gösterilmektedir.

MADDE 15 – Sağlık gözetimi 26/1-f15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.2.342TL / her çalışan için *

Monomer OSGB olarak 700 den fazla firmaya, 50 den fazla  farklı sektördeki  işletmeye ve binlerce çalışana İşe Giriş Sağlık Raporu  hizmeti verdik. Alanında tecrübeli Uzman kadrolarımızla her zaman en iyi, en güvenilir ve en kaliteli sağlık hizmetini sağlıyoruz.

Sağlık Raporu Hakkında Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayabilirsiniz !

+90 212 643 64 36