İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

işe giriş sağlık raporu

İşe giriş sağlık raporu, bir çalışanın iş yapabilmesi için gerekli sağlık koşullarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek için yapılan bir tıbbi değerlendirmedir.Tüm İşe giriş sağlık raporu ve tetkiklerini kurumumuzdan hızlı ve güvenilir şekilde alabilirsiniz.

TÜM İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU VE TETKİKLERİNİ KURUMUMUZDAN ALABİLİRSİNİZ

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı Ruhsatı bulunan OSGB lerden  tüm sağlık tetkikleri ile birlikte alınabilir.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NE KADAR?

Sağlık kuruluşlarının fiyat politikalarına göre farklılık göstermektedir.. Genelde Sağlık Bakanlığından Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar, İşitme ve Solunum Fonksiyon Testi için ruhsat almış OSGB lerden alınabilir. Daha uygun fiyata ve daha hızlı şekilde kurumumuzdan alabilirsiniz.

MONOMER OSGB olarak verdiğimiz tüm hizmetlerimiz ve cihazlarımız sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Hijyen Şartlarına ve Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak Hızlı ve Uygun fiyata tüm hizmetlerimizi sunmaktayız.

EN UYGUN FİYATA İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

İşe giriş sağlık raporları en uygun fiyata kendi içerisinde radyoloji, basit hizmet laboratuvarı, işitme, solunum fonksiyon testi gibi birimlerin bulunduğu ortak sağlık güvenlik birimlerinden alınır.

işe giriş sağlık raporu

DAHA İYİSİ HIZLISI UYGUNU YOK!
ÖNEMLİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN 15. MADDESİ UYARINCA İŞYERLERİ; İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU OLMAYAN PERSONELİ İŞE BAŞLATAMAZ

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İşe Giriş Sağlık Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından ilgili çalışma ruhsatlarına sahip yetkili ortak sağlık ve güvenlik birimlerindeki (OSGB) işyeri hekimlerinden alınabilir.

iş için sağlık raporuİşverenler; işe alacakları personellerin fiziken ve ruhen işyerinde yapacağı işe uygun sağlık şartlarına sahip olduğunu gözetmek zorundadırlar. İşe aldıkları personellerin sağlık kontrollerini yaptırmadan başlattıkları takdirde  ilerleyen zamanlarda hem maddi hem de manevi mağduriyetler meydana gelecektir. Çalışanlarda devamsızlıkların çoğalması, mesleki sağlık sorunlarının meydana gelmesi, işveren işçi hukuki sorunlarının gelişmesi gibi bir çok sorunla karşı karşıya kalınacaktır.  İşe Giriş Sağlık Raporları Ve Tahlilleri işçinin hem bedenen hem de ruhen yapacağı işe elverişli olduğunu gösteren en önemli unsurların başında gelir.Bu nedenle çok önemlidir.

6331 sayılı iş kanunun 15 maddesinin (b) fıkrasında hangi hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda olduğu belirtilmiştir;

Buna göre;

1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından
sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetki belgesi bulunan ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) tarafından iş yerinize tanımlı işyeri hekimlerince yada varsa kurumunuz bünyesinde çalışan işyeri hekimleri tarafından verilmektedir.

osgb sağlık raporu

EN KOLAY İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

En kolay şekilde kurumumuzdan alabilirsiniz. Kurumumuzda hem sağlık tetkiklerini yaptırabilirsiniz hem de sağlık raporlarınızı alabilirsiniz.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU EN HIZLI NASIL ALINIR?

işe giriş sağlık raporu nereden alınırBünyesin de kurulu tıbbi laboratuvar, röntgen, sft, odyometri, göz ve ekg birimleri bulunan, sabit tıbbi mekan ruhsatına sahip kurumumuzdan EN HIZLI şekilde alabilirsiniz.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NELERİ KAPSAR?

Genel olarak  Akciğer Filmi, İşitme Testi, Sft, Hemogram ve Açlık Kan Şekeri tetkikleri istenmektedir. İşyeri Hekimleri çalışanların işyerinde maruz kalacakları riskleri dikkate alarak  daha kapsamlı  sağlık tetkikleri de isteyebilirler.

AİLE HEKİMİ İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU VEREBİLİR Mİ ?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerlerini tehlike sınıfına göre  3 e ayırmaktadır.Her tehlike sınıfı için farklı yasal yaptırımlar bulunmaktadır.Bu tehlike sınıfları Çok Tehlikeli, Tehlikeli ve Az Tehlikelidir.Çok Tehlikeli ve Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde Aile hekimleri işe giriş sağlık raporu vermesi söz konusu değildir.

İşe giriş sağlık raporu  ile ilgili asıl karıştırılan konu, az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin aile hekimlerinden sağlık raporu alıp alamayacağıdır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15.maddesi uyarınca “50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için işe giriş sağlık raporu kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir” Aile hekimleri az tehlikeli sınıftaki işyerlerine işe giriş sağlık raporu verebileceği görüşü hakimdir.

Fakat aynı kanun maddesinde “Sağlık raporu işyeri hekiminden alınır” ifadesi  bulunmaktadır. Bu nedenle bir çok Aile Hekimi işe giriş sağlık raporu vermeme yönünde kanaat göstermektedir.

GECE ÇALIŞABİLİR SAĞLIK RAPORU ?

İşyeri hekimleri hakkındaki  yönetmeliğe göre; çalışanların gece ve vardiyalı  koşullarda çalışıp çalışamayacağı belirtilmelidir.Burada belirtilen gece çalışabilir ibaresi gece çalışabilir sağlık raporu olarak adlandırılmaktadır.

GECE ÇALIŞABİLİR SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Gece çalışabilir sağlık raporu en uygun fiyatlı olarak kurumumuzdan alınabilir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Yüksekte çalışma sağlık raporunun nereden ve nasıl alınacağını, kimlerin yüksekte çalışma sağlık raporu alması gerektiğini belirlemek için ilk önce yüksekte çalışmanın ne olduğunu tanımlamamız gerekmektedir.

osgb sağlık raporuYüksekte çalışma Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği şekli ile “Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamaya göre yüksekte çalışma yapacak tüm çalışanların sağlık açısından bedenen ve ruhen yüksekte çalışmaya elverişli olmaları gerekmektedir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik Ek 2 de kanaat ve sonuç bölümünde belirtildiği üzere “Yapılan muayene sonucunda çalışanın gece veya vardiyalı çalışma koşullarında çalışıp çalışamayacağı ile vücut sağlığını ve bütünlüğünü tamamlayıcı uygun alet teçhizat vs… bulunması durumunda çalışan için bu koşullarla çalışmaya elverişli olup olmadığı kanaati belirtilecektir” hükmü ve Sağlık Bakanlığının yayınladığı 20065 sayılı  Temel iş sağlığı hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında yönergede atıfta bulunduğu üzere yüksekte çalışma yapacak çalışanların yüksekte çalışıp çalışamayacakları sağlık raporlarında belirtilmelidir.

Gebe ve emziren kadınlar,18 yaşın altında çalışanlar ile bazı kronik rahatsızlıkları bulunan çalışanlar(H​iper​ T​ansiyon, hipoglisemi, kalp ritim bozukluğu, Kalp yetmezliği, geçirilmiş miyokard infarktüsü) ve nörolojik hastalıklar (epilepsi,parkinson), psikiyatrik hastalıklar, vertigo, yükseklik korkusu,yüksekte çalışmaya engel teşkil eden ortopedik sağlık sorunları gibi rahatsızlıkları bulunan çalışanların yüksekte çalışmaları uygun değildir.

Yüksekte çalışmalar için işe giriş sağlık raporun da hangi tetkikler istenir?

 • C’CG testi
 • EKG,
 • ​Kreatinin,
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • AKŞ (Açlık Kan Şekeri),
 • Tam İdrar Tahlili,
 • Odiogram (işitme testi),
 • Solunum Fonksiyon Testi,
 • Göz Kırılma Kusuru,
 • Akciğer Grafisi,

Yüksekte çalışmalar için kanun ve yönetmeliklerde belirtilen özel bir sağlık raporu örneği veya taslağı yoktur.

Yüksekte çalışma yapacak çalışanlar özel olarak bedenen ve ruhen irdelenmelidir.

İşyeri hekimlerinin;  anamnez ve yukarıda belirtilen tetkiklerin sonucuna göre  işe giriş periyodik muayene formunun (EK2) kanaat ve sonuç bölümüne yüksekte çalışabilir ifadesi ekleyerek verdiği sağlık raporları yüksekte çalışabilir sağlık raporu olarak adlandırılmaktadır.

Bu şekilde verilen sağlık raporlarına istinaden çalışanlar yüksekte çalışabilirler.

OSGB SAĞLIK RAPORU NEDİR?

OSGB sağlık raporu  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından alınan yetki belgeleri ile İşe Giriş Sağlık Raporu ve Sağlık Tetkiklerini yapmaya yetkili kuruluşlardan alınan sağlık raporlarına denilmektedir.

Monomer OSGB olarak  merkezi ve kolay ulaşılabilir konumumuz, deneyimli uzman kadromuz, bünyemizde kurulu bulunan Tıbbi laboratuvar, İşitme kabini ve Odyometri cihazları, Röntgen ünitesi ve  Solunum fonksiyon test (SFT)cihazlarımız ile tüm işe giriş sağlık raporlarını(osgb sağlık raporu)kurumumuzdan alabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen tüm tetkikleri kurumumuzdan temin edebilirsiniz.

OSGB SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

işe giriş sağlık raporu nasıl alınırOSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş birimlerdir.Kapsamlı bir şekilde kendi tıbbi laboratuvarı, görüntüleme, odyometri, ekg, sft vb birimleri bulunan osgb’lerden alınabilir.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NE ZAMAN ALINIR?

 • İş değişikliğinde.
 • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde

Yukarıda belirtilen durumlarda İşe Giriş Sağlık Raporu alma zorunluluğu vardır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU KAÇ GÜNDE ALINIR?

İşe giriş sağlık raporu kaç günde alınır genel olarak doğru bir tabir değildir. İşyeri hekimi tarafından çalışanların işyerinde maruz kalacağı sağlık riskleri için belirlenecek sağlık tetkiklerine ve alınacak sağlık kuruluşuna göre süre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak kurumumuzda tüm tetkiklerin yapılması ve sonuçlarının alınması bir saat içerisinde tamamlanmaktadır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

İlk işe girişlerde çalışanın yapacağı işe uygun sağlık durumunun olduğunu belirlemek için yapılacak sağlık tetkikleri ve İşe Giriş Sağlık Raporu ücreti çalışan tarafından karşılanır. Fakat çalışanın çalışmaya devam ettiği sürede bakanlıkça belirlenen sürlerde yapılan periyodik sağlık kontrollerinin ve tetkiklerinin ücreti işveren tarafından karşılanır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ALINIRKEN HANGİ TETKİKLER YAPILIR?

iş için sağlık raporu nereden alınırİşe giriş sağlık raporu alınırken, işyeri hekimi bazı test ve tahlillerden yararlanarak işe girecek çalışanın sağlık durumunu değerlendirir.Her işin gerektirdiği sağlık şartları farklı olacağından dolayı, işyeri hekimi çalışanların yapacağı işe, çalışacağı ortama veya gece ve yüksekte çalışıp çalışmayacağını irdeleyerek; kan tahlilleri, idrar tahlilleri, fizyolojik ve radyolojik testler, bulaşıcı hastalıklar için portör tetkikleri isteyebilir.Anlaşılacağı üzere işe giriş sağlık raporu yada muayenesi ile işe giriş sağlık tetkikleri birbirinden ayrı kavramlardır.

Genel olarak çalışanın yapacağı iş ne olursa olsun hemogram (kan sayımı), odyometri (işitme testi), akciğer filmi ve solunum fonksiyon testlerinin (SFT) tüm işe girecek çalışanlar için yaptırılmasında büyük fayda vardır.

Ayrıca çalışanların işe girişlerinde EKG, Göz testi gibi tetkiklerde istenebilir. Örneğin şoför olarak işe alacağınız bir çalışan göz muayenesinden geçirilmelidir.Yada gıda sektörü ile alakalı bir iş kolunda faaliyet gösteren bir kuruluş iseniz işe girecek çalışanınızın bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığını tespit etmek için portör ve hepatit b, HIV gibi hastalıkları taşıyıp taşımadığını belirleyecek tahlilleri yaptırmalısınız.

Bu tahlil ve tetkiklerin dışında işe girişlerde yapılacak işin özelliklerine göre koruyucu amaçla tetanoz aşısı, grip aşısı, hepatit aşısı gibi aşılarında yapılması talep edilebilir.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

İşin devamı süresince ve niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla ayrıca Çalışanın kişisel özellikleri öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

 • Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 5 yılda bir
 • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir
 • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç bir
 • Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç 6ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.
 • Yukarıda belirtilen süreler azami sürelerdir. İşyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler daha kısa periyotlar halinde yapılır.

Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık muayenesi ve İşe Giriş Sağlık Raporu olmadan kesinlikle işe başlatılamazlar.

Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya İşe Giriş Sağlık Raporu periyodik sağlık kontrolleri yapılmayan her çalışan için İDARİ PARA CEZASI uygulanır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ALINMAMASININ CEZASI NEDİR?

Aşağıdaki tabloda 2022 yılında İşe Giriş Sağlık Raporu ve periyodik sağlık kontrolü bulunmayan çalışanlar için uygulanacak idari para cezalarını linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. İdari para cezası için buraya tıklayınız!

Sağlık Raporu Hakkında Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayabilirsiniz !

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği kanunu uyarınca; işe başlamadan önce alınması gereken, personelin yapacağı işe uygunluğunu belirten sağlık raporudur.Personeller işe giriş sağlık raporu almadan çalışmaya başlatılamazlar.

İşe Giriş Sağlık Raporu Neden İstenir?

İşe girişlerde personelin sağlık şartlarının yapacağı işe uygun olup olmadığını tespit etmek için istenir.Yeterli sağlık şartlarına sahip olmayan personeller çalışmaya başlatılmamalıdır.Eğer bu personeller çalıştırılırlarsa ilerleyen zamanlarda meydana gelecek sağlık sorunları ile ilgili hukuki ve vicdani sorunluluklar doğabilir.Yapacağı işe yetkin ve yeterli sağlık şartlarına sahip olmayan personeller işe alınmamalıdır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Ne Zaman Alınır?

Personel işe başlamadan önce istenir.Ayrıca sağlık raporları kanunun belirlediği tehlike sınıflarına göre 1 ile 5 yıl arasında ki sürelerde periyodik olarak tekrarlanır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Almak Zorunlu Mudur?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu uyarınca almak zorunluludur.Sağlık raporu bulunmayan çalışanlar için Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanır.

Özel Hastanelerden Sağlık Raporu Alınabilir mi?

Özel hastaneler sağlık raporu veremeye yetkili kuruluşlar değildir.

Kamu Hastanelerinden Sağlık Raporu Alınabilir mi?

Kamu hastaneleri bünyesinde işyeri hekimleri çalıştırmadığı için sağlık raporu veremezler.

İşe Girerken Sağlık Raporu Almak Şart mı?

Tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde zorunludur.İşe alınacak personeller bedenen ve ruhen yapacağı işe uygun olmalıdır.Eğer işe alınacak çalışanlar bu şartları sağlamıyorsa işe başlatılamazlar.

İşe Girerken Sağlık Raporunda Nelere Bakılır?

Genel olarak aşağıda belirtilen tetkikler istenir;

 • Akciğer Filmi
 • İşitme Testi(odyometri)
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Hemogram(Tam Kan Sayımı)
 • Açlık Kan Şekeri(Glukoz)
 • HbaA1c
 • Homa IR
 • HbsAg
 • Anti Hbs
 • Hcv
 • Hıv
 • Alt
 • Ast
 • Üre
 • Kreatinin
 • Göz
 • EKG
 • Portör
  • Gaita Kültürü
  • Burun Kültürü
  • Boğaz Kültürü
  • Gaita Mikroskopisi
 • TİT(Tam İdrar Tetkiki)
 • Pnömokonyoz
 • Lomber vertebralar AP Grafisi
 • Servikal Vertebralar AP Grafisi