İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

Tüm işe giriş sağlık raporu ve tetkiklerini kurumumuzdan alabilirsiniz

işe giriş sağlık raporu

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN 15 . MADDESİ UYARINCA İŞYERLERİ ; İŞE UYGUN OLDUĞUNU GÖSTERİR SAĞLIK RAPORU OLMAYAN PERSONELLERİ İŞE BAŞLATAMAZLAR

işe giriş sağlık raporu ne kadar sürede alınır

işe giriş sağlık raporu

osgb sağlık raporu

DENEYİMLİ UZMAN KADROMUZ SAYESENİNDE TÜM İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARINI EN UYGUN FİYATA KURUMUMUZDAN HIZLI BİR ŞEKİLDE ALABİLİRSİNİZ.

iş için sağlık raporu nereden alınır

AKCİĞER FİLMİ, HEMOGRAM, SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, İŞİTME TESTİ (ODYOMETRİ), GÖZ, KAN GRUBU, EKG VE GLUKOZ TEST SONUÇLARINI 60 DK İÇİNDE KURUMUMUZDAN GÜVENLE ALABİLİRSİNİZ.

işe giriş sağlık raporu nasıl alınır

METRO, TRAMVAY VE METROBÜS İSTASYONLARINA YAKIN KONUMUMUZ SAYESİNDE KURUMUMUZA KOLAY VE HIZLI ŞEKİLDE ULAŞIM SAĞLAYABİLİRSİNİZ.


TÜM İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU,KAN VE İDRAR TAHLİLLERİ, AKCİĞER FİLMİ,İŞİTME TESTİ(ODYOMETRİ),SOLUNUM FONKSİYON TESTİ,EKG,GÖZ VE PORTÖR TETKİKLERİNİ KURUMUMUZDA EN HIZLI VE GÜVENİLİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İşe Giriş Sağlık Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından ilgili çalışma ruhsatlarına sahip yetkili ortak sağlık ve güvenlik birimlerindeki (OSGB) işyeri hekimlerinden alınabilir.

iş için sağlık raporuİşverenler iş için sağlık raporu alacakları çalışanların fiziken ve ruhen işyerinde yapacağı işe uygun sağlık şartlarına sahip olduğunu gözetmek zorundadırlar. Çalışanlarına sağlık kontrollerini yaptırtmadan başka bir deyişle  işe uygun sağlık şartlarına sahip olduğunu gözetmeden işe alım yaptıkları takdirde sağlık sorunlarının  oluşmaya başladığı görülecektir. Bu durumda iş verimliliğinde azalma, mesleki sağlık sorunlarının gün yüzüne çıkması gibi durumlarla yüz yüze gelmek kaçınılmaz olacaktır. İş Sağlık Tahlilleri Ve Raporları bu nedenle çok önemlidir. 6331 sayılı iş kanunun 15 maddesinin (b) fıkrasında hangi hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda olduğu belirtilmiştir;

Buna göre;

1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından
sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetki belgesi bulunan ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) tarafından iş yerinize tanımlı işyeri hekimlerince yada varsa kurumunuz bünyesinde çalışan işyeri hekimleri tarafından verilmektedir.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

İşe Giriş Sağlık Raporu Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıftaki işyerlerin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı Ruhsatı bulunan OSGB lerden  tüm sağlık tetkikleri ile birlikte alınabilir. Az Tehlikeli Sınıftaki işyerlerinde ise yine anlaşmalı OSGB ler ile Aile Hekimlerinden alınabilir.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NE KADAR?

İşe Giriş Sağlık Raporu ücreti sağlık kuruluşlarının fiyat politikalarına göre farklılık arz etmektedir. Genelde kendi içerisinde Sağlık Bakanlığından Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar, İşitme ve Solunu Fonksiyon Testi için ruhsat almış OSGB lerden  daha uygun fiyata ve daha hızlı şekilde alabilirsiniz.

MONOMER OSGB olarak verdiğimiz tüm sağlık hizmetlerimiz ve cihazlarımızın hepsi sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Hijyen Şartlarına ve Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak  işe giriş sağlık raporlarınızı Hızlı ve Uygun fiyata kurumumuzdan alabilirsiniz.

EN KOLAY İŞE SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

En kolay İşe Giriş Sağlık Raporu Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından OSGB ruhsatı ve  Sabit tıbbi mekanı ruhsatı almış OSGB lerden alınır. Bu sayede hem işe sağlık tetkiklerini yaptırabilirsiniz hem de sağlık raporlarınızı alabilirsiniz.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU EN HIZLI NASIL ALINIR?

İşe Giriş Sağlık Raporunu kendi bünyesinde tıbbi laboratuvar, röntgen, sft, işitme testi, göz ve ekg cihazları bulunan, sabit tıbbi mekan ruhsatına sahip OSGB lerden EN HIZLI şekilde alabilirsiniz.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NELERİ KAPSAR?

Genel olarak işe giriş sağlık raporu alınırken Akciğer Filmi, İşitme Testi, Sft, Hemogram ve Açlık Kan Şekeri tetkikleri istenmektedir. İşyeri Hekimleri çalışanların işyerinde maruz kalacakları riskleri dikkate alarak  daha kapsamlı  sağlık tetkikleri de isteyebilirler.

AİLE HEKİMİ İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU VEREBİLİR Mİ ?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerlerini tehlike sınıfına göre Çok Tehlikeli,Tehlikeli ve Az Tehlikeli olmak üzere 3 e ayırmaktadır. Çok Tehlikeli ve Tehlikeli İşyerlerinde 2014 yılından itibaren işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunduğundan dolayı Aile hekimlerinin İşe Giriş Sağlık Raporu vermesi söz konusu değildir.

İşe giriş sağlık raporu verilip verilmeyeceği ile ilgili asıl karıştırılan konu ise az tehlikeli sınıftaki işyerlerin de aile hekimlerinin sağlık raporu verip veremeyeceğidir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan değişiklikle “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma sorunluluğu 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girer”  hükmü uyarınca az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

Bu yüzden az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunmadığından ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15.maddesinde belirtilen  “50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için işe giriş sağlık raporu kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir” ifadesinden dolayı Aile hekimlerinin az tehlikeli sınıftaki işyerlerine işe giriş sağlık raporu verebileceği görüşü hakimdir.

Fakat aynı kanun maddesinde “Sağlık raporu işyeri hekiminden alınır” ifadesi de bulunmaktadır. Bu nedenle bir çok Aile Hekimi bu kanuni anlam karışıklığından dolayı işe giriş sağlık raporu vermeme yönünde kanaat göstermektedir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Yüksekte çalışma sağlık raporunun nereden ve nasıl alınacağını, kimlerin yüksekte çalışma sağlık raporu alması gerektiğini belirlemek için ilk önce yüksekte çalışmanın ne olduğunu tanımlamamız gerekmektedir.

osgb sağlık raporuYüksekte çalışma Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği şekli ile “Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamaya göre yüksekte çalışma yapacak tüm çalışanların sağlık açısından bedenen ve ruhen yüksekte çalışmaya elverişli olmaları gerekmektedir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik Ek 2 de kanaat ve sonuç bölümünde belirtildiği üzere “Yapılan muayene sonucunda çalışanın gece veya vardiyalı çalışma koşullarında çalışıp çalışamayacağı ile vücut sağlığını ve bütünlüğünü tamamlayıcı uygun alet teçhizat vs… bulunması durumunda çalışan için bu koşullarla çalışmaya elverişli olup olmadığı kanaati belirtilecektir” hükmü ve Sağlık Bakanlığının yayınladığı 20065 sayılı  Temel iş sağlığı hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında yönergede atıfta bulunduğu üzere yüksekte çalışma yapacak çalışanların yüksekte çalışıp çalışamayacakları sağlık raporlarında belirtilmelidir.

Gebe ve emziren kadınlar,18 yaşın altında çalışanlar ile bazı kronik rahatsızlıkları bulunan çalışanlar(H​iper​ T​ansiyon, hipoglisemi, kalp ritim bozukluğu, Kalp yetmezliği, geçirilmiş miyokard infarktüsü) ve nörolojik hastalıklar (epilepsi,parkinson), psikiyatrik hastalıklar, vertigo, yükseklik korkusu,yüksekte çalışmaya engel teşkil eden ortopedik sağlık sorunları gibi rahatsızlıkları bulunan çalışanların yüksekte çalışmaları uygun değildir.

Yüksekte çalışmalar için işe giriş sağlık raporun da hangi tetkikler istenir?

 • C’CG testi
 • EKG,
 • ​Kreatinin,
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • AKŞ (Açlık Kan Şekeri),
 • Tam İdrar Tahlili,
 • Odiogram (işitme testi),
 • Solunum Fonksiyon Testi,
 • Göz Kırılma Kusuru,
 • Akciğer Grafisi,

Yüksekte çalışmalar için kanun ve yönetmeliklerde belirtilen özel bir sağlık raporu örneği veya taslağı yoktur.

Yüksekte çalışma yapacak çalışanlar özel olarak bedenen ve ruhen irdelenmelidir.

İşyeri hekimlerinin;  anamnez ve yukarıda belirtilen tetkiklerin sonucuna göre  işe giriş periyodik muayene formunun (EK2) kanaat ve sonuç bölümüne yüksekte çalışabilir ifadesi ekleyerek verdiği sağlık raporları yüksekte çalışabilir sağlık raporu olarak adlandırılmaktadır.

Bu şekilde verilen sağlık raporlarına istinaden çalışanlar yüksekte çalışabilirler.

OSGB SAĞLIK RAPORU NEDİR?

Monomer OSGB olarak Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından aldığımız yetki belgeleri ile İşe Giriş Sağlık Raporu ve Sağlık Tetkiklerini yapmaya yetkili kuruluşuz.

Monomer OSGB olarak  merkezi ve kolay ulaşılabilir konumumuz, deneyimli uzman kadromuz, bünyemizde kurulu bulunan Tıbbi laboratuvar, İşitme kabini ve Odyometri cihazları, Röntgen ünitesi ve  Solunum fonksiyon test (SFT)cihazlarımız ile;

Yukarıda belirtilen tüm tetkikleri kurumumuzda hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirerek, İşe Giriş Sağlık Raporlarınızı temin edebilirsiniz.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NE ZAMAN ALINIR?

 • İş değişikliğinde.
 • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde

Yukarıda belirtilen durumlarda İşe Giriş Sağlık Raporu alma zorunluluğu vardır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU KAÇ GÜNDE ALINIR?

İşe giriş sağlık raporu kaç günde alınır genel olarak doğru bir tabir değildir. İşyeri hekimi tarafından çalışanların işyerinde maruz kalacağı sağlık riskleri için belirlenecek sağlık tetkiklerine ve alınacak sağlık kuruluşuna göre süre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak kurumumuzda tüm tetkiklerin yapılması ve sonuçlarının alınması bir saat içerisinde tamamlanmaktadır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

İlk işe girişlerde çalışanın yapacağı işe uygun sağlık durumunun olduğunu belirlemek için yapılacak sağlık tetkikleri ve İşe Giriş Sağlık Raporu ücreti çalışan tarafından karşılanır. Fakat çalışanın çalışmaya devam ettiği sürede bakanlıkça belirlenen sürlerde yapılan periyodik sağlık kontrollerinin ve tetkiklerinin ücreti işveren tarafından karşılanır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ALINIRKEN HANGİ TETKİKLER YAPILIR?

İşe giriş sağlık raporu alınırken, işyeri hekimi bazı test ve tahlillerden yararlanarak işe girecek çalışanın sağlık durumunu değerlendirir.Her işin gerektirdiği sağlık şartları farklı olacağından dolayı, işyeri hekimi çalışanların yapacağı işe, çalışacağı ortama veya gece ve yüksekte çalışıp çalışmayacağını irdeleyerek; kan tahlilleri, idrar tahlilleri, fizyolojik ve radyolojik testler, bulaşıcı hastalıklar için portör tetkikleri isteyebilir.Anlaşılacağı üzere işe giriş sağlık raporu yada muayenesi ile işe giriş sağlık tetkikleri birbirinden ayrı kavramlardır.

Genel olarak çalışanın yapacağı iş ne olursa olsun hemogram (kan sayımı), odyometri (işitme testi), akciğer filmi ve solunum fonksiyon testlerinin (SFT) tüm işe girecek çalışanlar için yaptırılmasında büyük fayda vardır.

Ayrıca çalışanların işe girişlerinde EKG, Göz testi gibi tetkiklerde istenebilir. Örneğin şoför olarak işe alacağınız bir çalışan göz muayenesinden geçirilmelidir.Yada gıda sektörü ile alakalı bir iş kolunda faaliyet gösteren bir kuruluş iseniz işe girecek çalışanınızın bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığını tespit etmek için portör ve hepatit b, HIV gibi hastalıkları taşıyıp taşımadığını belirleyecek tahlilleri yaptırmalısınız.

Bu tahlil ve tetkiklerin dışında işe girişlerde yapılacak işin özelliklerine göre koruyucu amaçla tetanoz aşısı, grip aşısı, hepatit aşısı gibi aşılarında yapılması talep edilebilir.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

İşin devamı süresince ve niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla ayrıca Çalışanın kişisel özellikleri öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

 • Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 5 yılda bir
 • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir
 • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç bir
 • Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç 6ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.
 • Yukarıda belirtilen süreler azami sürelerdir. İşyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler daha kısa periyotlar halinde yapılır.

Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık muayenesi ve İşe Giriş Sağlık Raporu olmadan kesinlikle işe başlatılamazlar.

Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya İşe Giriş Sağlık Raporu periyodik sağlık kontrolleri yapılmayan her çalışan için İDARİ PARA CEZASI uygulanır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ALINMAMASININ CEZASI NEDİR?

Aşağıdaki tabloda 2022 yılında İşe Giriş Sağlık Raporu ve periyodik sağlık kontrolü bulunmayan çalışanlar için uygulanacak idari para cezalarını linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. İdari para cezası için buraya tıklayınız!

Sağlık Raporu Hakkında Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayabilirsiniz !