İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi ve İş Sağlığı Güvenliği

İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında tehlike sınıfları belirlenerek ve çalışan personellerin eğitimlerinin verilmesiyle, gereken önlemlerin alınması ile sunulan hizmettir. İş güvenliğinin olmazsa olmaz en önemli taşlarından birisi ilk yardım eğitimi konusudur.

İlk Yardımın Önemi?

İş Kazalarında veya acil durumlarda kalıcı hasarlar bırakan kazaların büyük bir kısmı ya hatalı müdahale ya da müdahale edilememesinden dolayı kalıcı hasar bırakıyor veya ölüyor. Özellikle trafik kazalarında sakat kalma oranının yüksekliği hatalı ilkyardım yapılmasından kaynaklanmaktadır. O yüzden ilkyardımın hayatımızda önemi çok yüksektir.

İşyerlerinde İlk Yardımın Önemleri

  • Acil durumlarda ilk müdahalenin anında yapılmasını sağlar.
  • Çalışanın kuruma aidiyetini sağlar.
  • Çalışan kendisine önem verildiğini hisseder ve kuruma katkısı daha fazla olur.
  • Çalışanların ailelerinin de bilinçlenmesi sağlanmış olur.
  • İlkyardım bilincinin arttırılması sağlanır.
  • Kurumun imajı ve değeri artar.
  • Halkla İlişkiler (PR) Faaliyetleri Açısından İlkyardım Eğitimi

İlk Yardımın İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeri

Yönetmelik gereği az tehlikeli işyerlerinde her 20 personel başına, sağlık bakanlığınca yetkilendirilmiş bir temel ilk yardım eğitimi sertifikalı olması gerekmektedir. Bu oran tehlike sınıfına göre değişkenlik göstermektedir. İşyerlerinde ki çalışanların güvenliği açısından hem de hukuki olarak sıkıntı çekmemek adına doğru müdahaleleri öğrenerek çalışanların bilinçlendirilmesi adına ilk yardım eğitimi büyük önem arz etmektedir. O yüzden ilk yardım konusunda tecrübeli ve alanında uzman kişilerden kurs alarak ilk yardım sertifikasına sahip olabilirsiniz.

İlk Yardımın Amacı

  • Kalıcı hasar bırakmasını sağlamak ve kişiyi hayata döndürmek
  • Kişinin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek
  • İyileşmesini sağlamak

İlk yardım kursunun içeriğinde ilk yardımda yapılması gereken genel bilgiler, tehlikeli bir durum yaşanması esnasında yapılması gerekenler, acil müdahale gerektiren kişiye yapılması gerekenler nasıl olmalı bu konuda uygulamalı ve kapsamlı eğitim verilir. Daha sonra durum değerlendirmesinin hemen ardından yapılması gereken hayati müdahaleler öğretilmektedir. Kazazedenin maruz kaldığı durum yani kanama, yaralanma, kırık, bilinç kaybı, boğulma gibi kişinin durumuna göre müdahale yapılması ve yaşamış olduğu duruma göre yapılması gerekenlerin bilgisi sunulmaktadır. Verdiğimiz eğitimler sadece teori de kalmıyor uzman ekibimizle pratik de yaparak bilgi edinmenizi kolaylaştırıyor ve daha anlaşılır kılıyoruz. Teori de öğrendiğiniz içeriklerinin uygulamalarını yaparak bu sayede eğitimi daha iyi pekiştirebiliyorsunuz.

ilk yardım eğitimi

İlk Yardım Eğitimi almak zorunlu mu?

İlkyardım yönetmeliğinin 16.maddesine göre “Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için 1 olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel ilkyardım sertifikası” almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

İlkyardım eğitimi sadece mevzuatta geçtiğinden dolayı değil gündelik hayatımızın her anında karşılaşabileceğimiz acil durumlarla başa çıkabilmemiz için de oldukça önemlidir. İşyerlerinde ilkyardım eğitimi almış kişileri çalıştırma zorunluluğu iş güvenliği açısından büyük bir öneme sahiptir. Az ve Çok tehlikeli sınıflara bağlı olarak yaralanma ve acil müdahale gerektiren durum olduğunda eğitim almış personelin bulunması hayati bir öneme sahiptir. Bu sebeplerden dolayı tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre işyerlerinde ilkyardım eğitimi almış kişilerin bulunması çok büyük bir öneme sahiptir.

İlk Yardım eğitimi için bilmeniz gerekenler

Sertifikalı veya sertifikasız ilkyardım eğitimlerini verme yetkisi Sağlık bakanlığınca yetki almış ilkyardım eğitim merkezlerine aittir.
İlkyardım eğitimini verecek öğreticilerin Sağlık bakanlığından İlkyardım eğitimcisi sertifikası alması gerekmektedir.
Sağlık bakanlığından ilkyardım eğitimcisi sertifikası ve eğitim verecek kurum tarafından çalışma belgeleri olmayan kişilerin ilk yardım eğitimi vermesi yasal suçtur.
İlk yardım eğitimcisi olup ama çalışma belgesi olmayanlar eğitim veremez.
İlk yardım eğitimini verecek kişiler TC Sağlık bakanlığından belgelerini eğitimi verecek kurum tarafından çıkartılması gerekmektedir.

İlk Yardım Eğitimi Ücretleri

İlk yardım eğitimi ücretleri için Monomer OSGB firmamızı arayarak eğitim kapsamı hakkında bilgi alabilir ve detayları öğrenebilirsiniz.

+90 212 643 64 36

İlk Yardım Eğitimi Sertifikası Nasıl Alınır?

İlkyardım eğitimini tamamladıktan sonra, Sağlık bakanlığınca düzenlenen sınavlara katılarak başarı sağlandığı taktirde Temel İlk Yardım Sertifikası almaya hak kazanırlar. Sertifikanın geçerlilik süresi ise 3 yıldır. Sınavlara katılmadan önce alanında uzman deneyimli ekibimizden eğitim almak için bize ulaşabilirsiniz.