Mesleki Yeterlilik Belgesi

mesleki yeterlilik belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6645 sayılı  Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Aile,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ NEDİR?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterlilik eğitimi akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

HANGİ MESLEKLERDE MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ZORUNLULUĞU VAR ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte, 11/11/2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile de 36 olmak üzere toplam 117 meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır. Dördüncü tebliğ ile 36 meslekte tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (11/11/2019’dan itibaren) MYK Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

BİRDEN FAZLA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALINABİLİR Mİ?

Hayat boyu öğrenmenin ve sürekli eğitimin desteklendiği ülkeler arasında hareketliliğin amaçlandığı Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminde, kişilerin birden fazla alanda yeterlilik belgesine sahip olabilmeleri mümkündür. Kişi mevcut belgesiyle çalıştığı işinden memnun olmadığında yeni yeterliliklere göre eğitim alarak ve kendisini geliştirerek yatay ve dikey geçişlerle farklı yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.

SINAV VE BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Sınav ve belgelendirme süreci, belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca yürütülmektedir. Belgelendirme için gerekli tüm işlemler MYK’nın gözetim ve denetimi altında, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı ölçme ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere MYK Yönetim Kurulu’nun onayı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.
Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için gereken şartlar ise her meslek için geliştirilen Ulusal Yeterliliklerle belirlenmektedir. Buna göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşlarından birine başvururlar. Bu konuda yürütülen işlemlerin detayları MYK tarafından çıkarılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİN ULUSLAR ARASI KIYASLANABİLİRLİĞİ NASIL SAĞLANIR?

MYK’nın en önemli görevlerinden biri Türk iş gücünün küresel düzeyde rekabet edebilecek nitelik ve hareketliliğe sahip olmasıdır. Bunun için söz konusu belgelerin akreditasyon sistemi ile kalite güvencesinin sağlanması ve uluslar arası düzeydeki yeterlilik çerçevelerine uyumlu bir yapıya sahip olması büyük önem taşımaktadır. MYK bu kapsamda Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin geliştirilmesini sağlamakta; belgelendirme süreçlerinin kalite güvencesi ise MYK tarafından işletilen kalite güvence önlemlerine ek olarak Türkak veya Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesindeki çok taraflı tanıma anlaşmasına taraf olan akreditasyon kuruluşları aracılığıyla sağlamaktadır.

HANGİ MESLEKLERDE SINAV ÜCRETİ DESTEĞİ VAR ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yayınlamış olduğu tebliğlerdeki 117 meslekte 31.12.2019 tarihine kadar devlet desteği bulunmaktadır. Tebliğde bulunan mesleklere sağlanacak desteklerden kişiler sadece bir kere yararlanabilirler.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGE ZORUNLULUĞU OLAN MESLEKLER LİSTESİ

Yeterlilik Kodu
Yeterlilik Adı Seviye Belge Zorunluluk Tarihi
1 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
2 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı 26/05/2016
3 12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı 26/05/2016
4 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
5 12UY0092-4 Asansör Bakım ve Onarımcısı 25/03/2017
6 12UY0092-3 Asansör Bakım ve Onarımcısı 25/03/2017
7 12UY0091-4 Asansör Montajcısı 25/03/2017
8 12UY0091-3 Asansör Montajcısı 25/03/2017
9 10UY0003-4 Baca Kontrol Personeli (Bacacı) 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
10 10UY0003-3 Baca Montaj Personeli (Bacacı) 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
11 11UY0012-3 Betonarme Demircisi 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
12 12UY0049-3 Betoncu 26/05/2016
13 13UY0137-4 Bitim İşlemleri Operatörü 10/11/2019
10/11/2019
14 13UY0137-3 Bitim İşlemleri Operatörü 25/09/2018
25/09/2018
15 13UY0138-3 Boyama Operatörü 25/09/2018
25/09/2018
16 13UY0138-4 Boyama Operatörü 10/11/2019
10/11/2019
17 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
18 12UY0082-4 CNC Programcısı 25/03/2017
25/03/2017
19 12UY0082-5 CNC Programcısı 25/03/2017
25/03/2017
20 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
21 12UY0042-4 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli 26/05/2016
26/05/2016
22 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
23 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
24 11UY0030-4 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
25 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı 26/05/2016
26/05/2016
26 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı 26/05/2016
26/05/2016
27 12UY0048-3 Duvarcı 26/05/2016
26/05/2016
28 15UY0211-4 Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi 10/11/2019
29 15UY0214-5 Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü 10/11/2019
30 12UY0075-5 Elektrik Pano Montajcısı 10/11/2019
10/11/2019
31 12UY0075-3 Elektrik Pano Montajcısı 10/11/2019
10/11/2019
32 12UY0075-4 Elektrik Pano Montajcısı 10/11/2019
10/11/2019
33 11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı 26/05/2016
26/05/2016
34 12UY0081-3 Frezeci 10/11/2019
35 12UY0081-4 Frezeci 10/11/2019
36 12UY0080-4 Hidrolik-Pnömatikçi 26/05/2016
37 12UY0080-5 Hidrolik-Pnömatikçi 26/05/2016
38 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı 26/05/2016
26/05/2016
39 16UY0253-2 İnşaat İşçisi 10/11/2019
40 11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü 25/09/2018
25/09/2018
41 11UY0037-2 İplik Eğirme Operatörü 25/09/2018
25/09/2018
42 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı 26/05/2016
26/05/2016
43 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
44 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı 26/05/2016
26/05/2016
45 13UY0121-5 İşletme Elektrik Bakımcısı 10/11/2019
46 11UY0016-4 Kaynak Operatörü 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
47 15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü 10/11/2019
48 13UY0170-3 Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) 10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
49 15UY0220-4 Liman Operasyon Planlamacısı 10/11/2019
10/11/2019
50 12UY0063-3 Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü 10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
51 17UY0268-3 Liman RTG Operatörü 10/11/2019
10/11/2019
52 17UY0269-3 Liman SSG Operatörü 10/11/2019
10/11/2019
53 10UY0002-5 Makine Bakımcı 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
54 10UY0002-4 Makine Bakımcı 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
55 10UY0002-3 Makine Bakımcı 26/05/2016
26/05/2016
25/05/2016
56 12UY0105-3 Makine Montajcısı 25/09/2018
57 12UY0105-4 Makine Montajcısı 25/09/2018
58 12UY0084-4 Metal Kesim Operatörü 25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
59 12UY0083-3 Metal Kesimci 25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
60 12UY0086-3 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi 25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
61 12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü 25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
62 12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci 25/03/2017
25/03/2017
63 12UY0085-4 Metal Sac İşlemeci 25/03/2017
25/03/2017
64 12UY0061-3 Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) 10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
65 11UY0009-4 Motor Testçisi 25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
66 11UY0009-5 Motor Testçisi 25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
67 13UY0123-4 Motosiklet Bakım Onarımcısı 25/09/2018
25/09/2018
68 13UY0151-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi 25/09/2018
69 12UY0102-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi 25/09/2018
70 12UY0101-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi 25/09/2018
71 14UY0202-4 NC/CNC Tezgâh İşçisi 10/11/2019
72 14UY0202-3 NC/CNC Tezgâh İşçisi 10/11/2019
73 11UY0039-3 Ön İplik Operatörü 26/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
74 11UY0039-4 Ön İplik Operatörü 10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
75 13UY0139-4 Ön Terbiye Operatörü 10/11/2019
10/11/2019
76 13UY0139-3 Ön Terbiye Operatörü 26/09/2018
26/09/2018
77 15UY0236-3 Orman Üretim İşçisi 10/11/2019
78 15UY0237-3 Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi 10/11/2019
79 12UY0076-4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı 10/11/2019
10/11/2019
80 11UY0018-4 Otomotiv Boya Onarımcısı 25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
81 11UY0005-4 Otomotiv Boyacısı 25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
82 11UY0005-3 Otomotiv Boyacısı 25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
83 11UY0019-4 Otomotiv Elektrikçisi 10/11/2019
10/11/2019
84 11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
85 14UY0191-4 Otomotiv Gövde Onarımcısı 10/11/2019
10/11/2019
86 14UY0191-5 Otomotiv Gövde Onarımcısı 10/11/2019
10/11/2019
87 11UY0006-4 Otomotiv Kaportacısı 25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
88 11UY0006-3 Otomotiv Kaportacısı 25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
89 11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi 26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
90 11UY0007-3 Otomotiv Montajcısı 26/05/2016
26/05/2016
91 11UY0007-4 Otomotiv Montajcısı 25/09/2018
25/09/2018
92 13UY0144-3 Otomotiv Ön Düzencisi 10/11/2019
10/11/2019
93 11UY0008-4 Otomotiv Prototipçisi 25/09/2018
25/09/2018
94 11UY0008-5 Otomotiv Prototipçisi 25/09/2018
25/09/2018
95 11UY0022-4 Otomotiv Sac Şekillendirmecisi 25/09/2018
25/09/2018
96 11UY0022-3 Otomotiv Sac Şekillendirmecisi 25/09/2018
25/09/2018
97 12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı 25/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
98 12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı 25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
99 12UY0050-3 Panel Kalıpçı 26/05/2016
100 12UY0069-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 10/11/2019
10/11/2019
101 12UY0069-4 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 10/11/2019
10/11/2019
102 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı 26/05/2016
26/05/2016
103 13UY0142-3 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 10/11/2019
10/11/2019
104 13UY0143-3 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 10/11/2019
10/11/2019
105 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı 26/09/2018
106 12UY0070-3 Refrakterci 26/09/2018
107 12UY0070-4 Refrakterci 26/09/2018
108 15UY0213-4 Röle Görevlisi 10/11/2019
109 12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı 26/05/2016
26/05/2016
110 12UY0059-3 Ses Yalıtımcısı 26/05/2016
111 11UY0024-3 Sıvacı 26/05/2016
26/05/2016
112 12UY0058-3 Su Yalıtımcısı 26/05/2016
26/05/2016
113 15UY0227-3 Tornacı 10/11/2019
114 15UY0227-4 Tornacı 10/11/2019
115 11UY0035-4 Tren Makinisti 26/09/2018
26/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
116 11UY0025-3 Tünel Kalıpçı 26/05/2016
26/05/2016
117 12UY0060-3 Yangın Yalıtımcısı 26/05/2016