Kan Tahlili

Kan tahlili  kan alınarak yapılan sağlık  tetkiklerine denilmektedir yani kan tahlili bir tetkikin adı değil kan ile yapılan bütün tetkiklere verilen genel adlandırmadır.Kısa bir zaman ayırarak yaptıracağımız kan tahlilleri ile yaşadığımız herhangi bir sağlık sorununu hızlı bir şekilde tespit edebiliriz.Yada  ileride yaşayabileceğimiz sağlık sorunlarını tespit edebiliriz. Kan tahlilleri ile böbrek rahatsızlıkları şeker (glukoz)karaciğer rahatsızlıkları lösemi türü bir çok hastalığın bazı belirtilerini tespit edebiliriz.Kan tahlillerini sadece bir rahatsızlığımız olduğunda  değil rutin olarak yılda en az bir defa yaptırmak ileride yaşayacağımız hastalıkların  erken teşhisi için önemlidir.

Kan Tahlili

HEMATOLOJİ TAHLİLLERİ

 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • Sedimentasyon Tahlili
 • Seroloji Tahlili

BİYOKİMYA TAHLİLLERİ

 • Açlık ve Tokluk Kan Şekeri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Kolesterol
 • Trigliserit
 • HDL
 • LDL
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • Fosfor
 • Kalsiyum
 • Ürik asit
 • Total protein
 • Albumin
 • Total Bilirübin
 • Direkt Bilirübin 
 • Amilaz
 • CK
 • CK-MB
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Demir
 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Klorür

KAN PIHTILAŞMA TAHLİLLERİ

 • D-Dimer Testi
 • Ptz: Protrombin Zamanı Testi
 • Aptz: Aktive Parsiyel Tromboplastin
 • Kanama Zamanı Testi
 • Pıhtılaşma Zamanı Testi
 • Fibrinojen Testi

HORMON TAHLİLLERİ

 • T3: Total T3 Testi
 • T4: Total T4 Testi
 • FT3: Serbest T3 Testi
 • FT4: Serbest T4 Testi
 • TSH: Tiroid-Stimulating Hormon (Tiroid Uyarıcı Hormon)
 • E2: Estradiol
 • ß-HCG: Beta Human Chorionic Gonatdotropin
 • FER: Ferritin Testi
 • B12: Vitamin B12 Testi
 • FOL: Folik Asit Testi
 • Testosteron

HEPATİT TAHLİLLERİ

 • HbsAg Testi
 • Anti-Hbs Testi
 • Anti-HAV IgM Testi
 • Anti-HAV Total Testi
 • HbeAg Testi
 • Anti-HBe Testi
 • Anti-HIV Testi
 • Anti-HCV Testi