İş Güvenliği Eğitimi

iş güvenliği eğitimi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı İş Güvenliği Eğitimi aldırmak zorundadır.

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim verilmesi, önlem alma süreçlerinin en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır.

İşverenlerin İş Güvenliği Eğitimi Aldırma Zorunluluğu Nedir?

6331 sayılı Kanunun 17. maddesine göre, işveren çalışanların İş Güvenliği Eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.

İş Güvenliği Eğitimleri Ne Zaman Verilmelidir?

İş güvenliği eğitimleri özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilmelidir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenecek, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır.

İş Güvenliği Eğitim Süresi Ne kadar?

İş güvenliği eğitimleri işyeri tehlike sınıfına göre farklı sürelerde verilir. Ayrıca tehlike sınıfına göre geçerlilik süreleri de farklıdır.

Buna göre;

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.
İş Güvenliği Eğitim Konuları Nelerdir?

Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık Konuları

 • Meslek Hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım,
 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

Teknik Konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma
Hangi Durumlarda İş Güvenliği Eğitimi Yenilenir?
 • İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
 • Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
İş Güvenliği Eğitimi Nasıl Verilir?

İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar. Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir çalışanlara tebliğ edilir.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde ve aşağıdaki sürelere uygun olarak verilmelidir.

 • Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
 • Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
 • Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.

Monomer OSGB  olarak 2012 yılından beri 700 den fazla firma ve 50 nin üzerinde farklı sektörde firmanın İş Güvenliği Eğitimi vermenin  tecrübesine ve birikimine sahibiz. Çalışanlarınızın İş Güvenliği Eğitimini kurumumuzda aldırabilirsiniz.