İşyeri Ortam Ölçümleri

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gerekli görüldüğü işyerlerinde ortam ölçümleri yapılmasını şart koşmuştur. İşyerinde çalışanları yüksek ses olduğu anlarda korumak işverenin yükümlülüğündedir. Bu da işyeri ortam ölçümlerinin düzenli yapılmasından kaynaklanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun gerekli maddelerinde işyerinde çalışma esnasında kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasını zorunlu tutmaktadır.

2013 tarihinde yayınlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikte de açıkça belirtildiği gibi işverenler, işyeri ortamının standartlara uygun hale getirilmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yapmakta zorunlu olduklarını söylüyor.

İşyeri Ortam Ölçümlerini Hangi Firmalar Yapar?

İşyeri ortam ölçümlerini İş Sağlığı Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından hazırlanan ön yeterlilik ve yeterlilik belgesine sahip firmalar tarafından yapılabilir. Bu firmalar öncelikle onaylanmış ve akredite olmuş olmaları gerekmektedir.

İşyeri ortam ölçümleri çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenebilir.

işyeri ortam ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

İşyeri Ortam Ölçümlerinin ne zaman yapılacağı hangi sıklıklarda yapılacağı ortam şartlarının durumuna ve çalışma düzenine göre farklılık göstermektedir. Size İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesi işverenlerin çalışma ortamında ki tüm ölçüm ve testlerini yaptırması gerektiğini aşağıda maddeler halinde veriyoruz.

MADDE 5 – 1) İşveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunda olup bu çerçevede;
a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.
b) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlar.
(2) İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:
a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.
b) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.
c) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler Nelerdir?

Ortam Toz Ölçümü
Ortam Gürültü Ölçümü
Ortam Titreşim Ölçümü
Ortam Kimyasal Ölçümü
Ortam Aydınlatma Ölçümü
Ortam Termal Konfor Ölçümü
Ortam VOC (uçucu organik madde) Ölçümleri
Kişisel Maruziyet Ölçümleri Nelerdir?
Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

Niye Ortam Ölçümü Yaptırmalıyız?

Çalışma ortamında ki tehlikeler çalışan personellerin direkt olarak anında etkisini görebileceği tehlikelerden ziyade uzun bir süreçte etkisini gösterir. Çok gürültülü ortamda çalışmak, Titreşime maruz kalmak, Kimyasal gazlardan etkilenmek, Havada asılı kalan tozlar , Düşük veya Yüksek sıcaklık gibi etmenler , düşük veya yüksek aydınlatma durumları çalışan personellerin sağlık sorunları oluşturmasına yol açabilir, performans düşüşü ve meslek hastalıklarına sebep olabilir.
Örnek vermek gerekirse işyerinde çok gürültü ortamda kalarak çalışan personellerin kulağında zor duyma ve ilerleyen zamanlarda duyma yetisinin kaybetmesine neden olabilir. Bu risklerin önüne geçebilmek için işyeri ölçümlerinin zamanında yapılması gerekmektedir. Alınması gereken önlemlere ise bu ölçümlerin sonunda rahatça karar verilebilir.
Monomer OSGB firması olarak Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarız. Laboratuvarımız Göngören bölgesinde olup sektöründe öncü bir çok firmanın işyeri ölçümlerini gerçekleştirdik. Firmamız bünyesinde aydınlatma, gürültü, toz ve gaz ölçümlerini yapıyoruz.

Sizde hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.