GEZİCİ İŞ SAĞLIĞI ARACI

mobil saglik

Gezici iş sağlığı aracı hizmeti, işyerlerine mobil bir şekilde iş sağlığı hizmetlerinin sunulmasıdır. Bu hizmet, çalışanların periyodik sağlık kontrolleri için yapılması gereken tetkikler için belirli bir işyerine gitmek yerine, işyerinin kendisine gelen bir mobil araç içinde tahlillerin gerçekleştirilmesidir.

Gezici iş sağlığı aracı hizmetleri genellikle şu faaliyetleri içerebilir:

  1. Sağlık muayeneleri: İşe giriş muayeneleri, periyodik sağlık kontrolleri ve iş kazası sonrası muayeneler için gerekli olan iş sağlığına ilişkin tetkiklerin gezici iş sağlığı aracı içerisinde yapılması.
  2. Bulaşıcı hastalıklar: Özellikle gıda tesisleri ve imalathaneleri(restoran, yemekhaneler, kasap, vb),Otel, Kuaför ve Güzellik merkezleri gibi işletmelerde portör, hepatit gibi bulaşıcı hastalıların kontrolü için.
  3. Eğitim ve danışmanlık: İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara eğitimler verilmesi ve işverenlere danışmanlık hizmeti sağlanması.
  4. Acil müdahale: İş kazaları veya acil sağlık durumları için hızlı müdahale ve ilk yardım hizmetlerinin mobil olarak sunulması.
  5. Test ve tetkikler: Solunum fonksiyon testleri, işitme testleri, kan tahlilleri gibi iş sağlığıyla ilgili testlerin mobil araç içinde yapılması.

Gezici iş sağlığı aracı hizmeti, işverenlere ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine daha kolay erişim sağlar. Özellikle uzak veya ulaşımı zor olan bölgelerdeki işyerlerine hizmet sunmak için oldukça kullanışlıdır. Bu hizmet, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği standartlarının iyileştirilmesine ve iş kazalarının önlenmesine katkıda bulunabilir.

Gezici İş Sağlığı Aracı hizmeti 6331 sayılı iş Kanunun “sağlık gözetimi” başlıklı 15 inci maddesi uyarınca  işyerleri tehlike sınıfına göre çalışanlarını periyodik kontrolden geçirmek zorundadır.

Bu periyodik muayeneler sırasında işyeri hekimleri tarafından ilgili mevzuat gereği meslek hastalığı ve maruziyet hakkında gerekli tetkikler istenebilir.

İşyeri hekiminin bu kanaatinin belirlenebilmesi ve  işyeri ortamının çalışanlar üzerinde oluşturduğu etkilerin gözlenmesi için  biyolojik, fizyolojik ve kimyasal ölçüm ve analizlerin yapılması gerekmektedir.

Sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan 54567092 Sayılı Gezici isg Hizmetleri genelgesi uyarınca işyerleri çalışanlarının sağlık tetkiklerini Gezici isg araçları ile  yaptırmasına olanak sağlamaktır.

Bu tetkikler işyeri ortamındaki riskler ve çalışanın maruziyetinin belirlenmesine yönelik ilgili mevzuat gereği yapılması gereken sağlık gözetimleri ve tetkikleridir.Ülkemiz, iş sağlığı hizmetlerine ilişkin 161 Sayılı ILO Sözleşmesini imzalamış olup söz konusu sözleşmede temel iş sağlığı hizmetlerinin işyerinde verilmesi tavsiye edilmektedir.

İşyeri ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği (İSG) koşullan değerlendirilerek, temel iş sağlığı hizmetlerinin çalışma saatleri içinde işyerinde verilmesi; kolay, erişilebilir, etkili, hızlı ve verimli iş sağlığı hizmetlerinin sunulabilmesi adına önem arz etmektedir.

İş sağlığı gözetimlerinin işyeri dışında verilmesi iş gücü, iş günü, üretim ve iş verimi kayıplarına neden olmaktadır.Diğer yandan, özellikle kimyasal maruziyetlere ilişkin bazı laboratuvar tetkikleri için numunelerin mesainin başlangıcında, ortasında ya da bitiminde alınması gibi bilimsel zorunluluklar bulunmaktadır.

Açıklanan nedenler iş sağlığı hizmetleri kapsamındaki sağlık gözetimine esas tetkiklerin Gezici İSG Araçları (Mobil Sağlık Aracı) ile sunulmasını gerektirmektedir.

İş sağlığı hizmetleri kapsamında yapılan sağlık gözetimine ilişkin sorumluluk işverene ait olup, işveren tarafından bu sorumluluğun yerine getirilmesi sağlık gözetiminin zamanında ve düzenli yapılması  ile mümkün olabilmektedir.

Mobil Sağlık Araçlarında Hangi Tetkikler Gerçekleştirilir ?

Mobil sağlık araçları ile  Akciğer Filmi ,Solunum Fonksiyon Testi , İşitme Testi(odyometri) ve tüm kan ve idrar tetkikleri numuneleri alınarak hızlı ve güvenilir bir şekilde çalışanların sağlık tetkikleri gerçekleştirilir.

Mobil Sağlık (Gezici İsg Aracı) Fiyatları ?

Mobil sağlık araçları ile yapılan sağlık tetkikleri hastane,poliklinik veya tıbbi laboratuvarlara göre daha uygun fiyatlara yapılmaktadır. Bunun nedeni ise çalışanların tetkiklerinin işyerlerinde toplu olarak alınması ve mobil sağlık hizmeti veren kuruluşların işyerlerinde yapılacak tetkiklere uygun donanım ve iş yönetim sistemlerine sahip olmasından kaynaklanmaktadır.