– (TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

– TMGD Eğitimine Kimler Başvurmalı

– Kimler TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) Olabilir?

– Piyasada TMGD Olarak Çalışabilir Miyim?

– TMGD Görev Sorumluluk Alanları Nelerdir?

– Hangi Sektörler TMGD Almak Zorundadır?

– (TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı TMGD ; Tehlikeli maddelerin karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin avrupa anlaşması (ADR) ile tehlikeli malların demiryolu ile uluslar arası taşımacılığına ilişkin düzenlemeler (RID) kapsamında bölüm1.8.3 de şekilde Güvenlik Danışmanı olarak tanımlanmaktadır.

Bu yazıya göre TMGD; her işletmenin uluslar arası sözleşmeler kapsamındaki tehlike olan maddelerin karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu ile taşınması, ambalajlanması, yüklenmesi, doldurulması, boşaltılması gibi işlemlerde çevrenin, halkın ve malların korunması risklerin azaltılması konusunda işletmelere, firmalara yardımcı olan kişiye denir.

Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya geçmiştir.Tehlikeli madde güvenlik danışmanı bu yönetmelik kapsamında geçen zorunluluklardan biridir. Tehlikeli madde işleri ile uğraşan insanların 2014 yılından itibaren kafalarında oluşan bir takım sorular olmuştur.

TMGD Nedir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

TMGD hizmeti almadan edinmeniz gereken bilgileri sizler için derledik.

tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı

TMGD Eğitimine Kimler Başvurmalı

Tehlikeli madde üreten, depolayan, taşıyan, etiketleyen veya ambalajını yapan firmaların bu iş sürecini yöneten yöneticileri TMGD
eğitimine katılıp sertifika alabilirler.

Kimler TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) Olabilir?

Tehlikeli madde ve güvenlik programı bölümünde ön lisansı tamamlamış bireyler ile üniversitelerin mühendislik ve fen fakültelerinden mezun olan bireyler TMGD olabilirler. Bu kişiler yasalara göre dolandırıcılık, kaçakçılık, hırsızlık, rüşvet gibi suçlardan hükümlü
bulunmadığına dair beyan vermek zorundadırlar.

Üst kısımda belirttiğimiz şartları sağlayan bireyler, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi (TMGDEYB) sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılırlar. Bu eğitimi tamamlayan bireyler TMGD Eğitimi Tamamlama Belgesi alarak veya Tehlikeli Madde ve Güvenlik Programı / Bölümü Ön Lisans diplomasına sahip olarak TMGD hakkında tebliğ kapsamındaki, bakanlık tarafından açılan sınavlarda 70 puan ve üzeri almaları halinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilirler.

Piyasada TMGD Olarak Çalışabilir Miyim?

Eğer TMGD yetki belgesi bulunan bir firmada tam zamanlı olarak istihdam edilirseniz, bu firma kapsamında toplamda 8 firmaya kadar danışmanlık verebilirsiniz.
Eğer Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) olan bir firmada tam zamanlı olarak istihdam edilirseniz, 5 şubeye kadar danışmanlık verebilirsiniz.

TMGD Görev Sorumluluk Alanları Nelerdir?

TMGD nin asli görevi, işletme yöneticisinin sorumluluğu altında işletme için en uygun şartlarda araçların ve faaliyetlerin belirlenmesini sağlamak, yasal ve uluslar arası kanunlara uygun bir şekilde yapılacak olan faaliyetlerin sıkıntısız gerçekleşmesi için işverene, işletmelere öneriler sunmak ve gerekiyorsa ikazlarda bulunmaktır. TMGD tehlikeli maddelerin taşınması konusunda yapılacak işin genelinde uluslar arası sözleşmelere uyulup uyulmadığının denetlenmesini sağlar. Tehlikeli maddelerin taşınması hususunda işletmeye öneriler sunar. İşletme faaliyetleri ile ilgili olarak yıl sonundaki faaliyet raporunun hazırlanması ve firma ile beraber Tehlikeli Mal ve Taşımacılık Genel Müdürlüğü ne (TMKT) sunulması gibi sorumlulukları vardır.

Hangi Sektörler TMGD Almak Zorundadır?

Miktarına bakılmadan taşıma kategorisi 0 olan tehlikeli maddeler ile (radyoaktif maddeler, zehirli maddeler, bulaşıcı maddeler, patlayıcı maddeler) intikal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı içerisinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler..
Tehlikeli madde taşımacılığı işinde yer alan ve bir yıl içinde net elli ton ve üstü olan miktarlarda işlem gören, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan hizmetinde faaliyeti bulunan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan firmalar ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri vede bu literatürdeki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan firmalar almak zorundadır. Deniz ticareti kapsamında, tehlikeli yükler ve yükleme emniyeti konusunda tehlike oluşturan yükler ile ilgili gözetim faaliyetlerini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan firmaları kapsar. Tehlikeli Maddelerin Deniz yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Kapsamında maddesi uyarınca Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini, depolama tesisleri) , Perakendecilik Sektörü, Dağıtım Merkezleri, Tarım Kuruluşları, Beton Santralleri, Deri Sanayisi, Kimya Sanayi,
bulunan doğalgaz dağıtım şirketleri gibi firmalar zorunlu olarak TMGD hizmeti almak mecburiyetindedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.