Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yülsekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte güvensiz çalışma, iş sağlığı ve güvenliğinin önemli sorunlarından biridir. Dünya
genelinde, iş yerlerindeki ölümlü ve ağır yaralanmalı kazaların büyük bir kısmı yüksekte
güvensiz çalışmaktan kaynaklanmaktadır.Yüksekte çalışma yapan çalışanların karşılaşacakları risklere ve tehlikelere karşı önlemler alınmalıdır. Çalışanlara yüksekte yapılan işlerde güvenli çalışma yöntemlerinin hem öğretilmesi, hem de çalışanın beceri kazanması sağlanmak amacıyla Yüksekte Çalışma Eğitimi aldırılmalıdır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Zorunluluğu Nedir?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında çıkarılan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesine ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği  EK 4 2. maddesi g bendine istinaden seviye farkı bulunan tüm çalışmalarda çalışanlara Yüksekte Çalışma Eğitimi aldırılmalıdır.

Hangi Çalışmalar Yüksekte Çalışmadır?

Mevzuatımız 40 cm yükseklikte bir platformda yapılan çalışmayı yada basamak üzerine çıkılarak
yapılan kısa süreli bir tadilatı da; yerden 3 metre yükseklikte bir iskele üzerinde yapılan
bakım, onarım işini de yüksekte çalışma olarak kabul etmektedir.
Özellikle inşaat sektöründe yürütülen kalıp, demir ve beton döküm işleri ile sıva, boya,
izolasyon gibi işler, çatı imalatı, köprü, çelik konstrüksiyon vb. birçok faaliyet ile çeşitli
işyerlerinde platformlar, iskeleler, merdivenler vb. geçici iş ekipmanları üzerinde yapılan
faaliyetler ya da sabit makine, tezgah gibi iş ekipmanları veya yapılar üzerinde yapılan
temizlik, bakım ve kontroller gibi daha birçok faaliyet, bünyesinde yüksekte çalışmayı
barındırmaktadır. Bu ve bunun gibi riskli sektörlerde düşme tipi iş kazalarında ciddi
yaralanmaların ihtimal dâhilinde olduğu dikkate alınırsa, yüksekte çalışma hususunun ne
kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak seviye farkı olan tüm çalışmalar yüksekte çalışmadır.

Yüksekte Çalışma Eğitiminde Hangi Konular Anlatılır?

Yönetmelikte Yüksekte Çalışma Eğitiminin içeriği ile ilgili hükümler yer almamaktadır. Ancak Yüksekte Çalışma Eğitim konularının belirlenmesinde genel olarak aşağıdaki hususlara önem verilmelidir.

 • Basmakalıp davranışların düzeltilmesi ve güvenlik kültürü
 • Yüksekte çalışma ve düşme kavramları
 • Yüksekte çalışma gerçekleştiren çalışanların görev ve sorumlulukları
 • Yüksekte çalışma sırasında karşılaşılabilecek tehlike ve riskler
 • Tehlike ve risklere karşı uygulanacak toplu ya da kişisel tüm koruyucu tedbirlerin
 • hiyerarşisi, özellikleri, çalışma alanına uygulanması
 • Kişisel koruyucu donanımların özellikleri ve doğru kullanımı
 • Uyarı işaretlerinin özellikleri ve seçimi
 • Yüksekte çalışma sırasında kullanılan ekipman, malzemelerin bakımı ve incelenmesi
 • Acil durum prosedürleri, kurtarma planı
 • Çalışanlar arası işbirliği, koordinasyon ve etkin iletişim
 • Ramak kala olayların bildirilmesi

Monomer OSGB  olarak 2012 yılından beri 700 den fazla firma ve 50 nin üzerinde farklı sektörde firmanın çalışanlarına Yüksekte Çalışma Eğitimi  vermenin  tecrübesine ve birikimine sahibiz. Çalışanlarınızın eğitimlerini kurumumuzda aldırabilirsiniz.

Yüksekte çalışma eğitimlerini IRATA sertifikalı eğitmenlerimizle teorik ve pratik olarak veriyoruz.