İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

30.06.2012 tarihli 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun yayınlanması ile birlikte iş güvenliği uzmanı hizmeti hakkında ülkemizde daha çok farkındalık ve bilinirlik oluşmuştur. 6331 sayılı kanununa göre iş yerleri tehlike sınıfına göre 3 e ayrılmıştır ve her tehlike sınıfı için belirlenen sürelerde ve sınıfta iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.Devamını oku…

İşyeri Hekimliği Hizmeti

Monomer OSGB olarak 700 den fazla firmaya ve 50 den fazla  farklı sektördeki  işletmeye işyeri hekimliği  hizmeti verdik. Alanında tecrübeli İşyeri hekimi kadromuzla her zaman en iyi ve en kaliteli sağlık hizmetini vermek ve hizmet verdiğimiz firmalarda meslek hastalıklarının önüne geçmek  vizyonu ile çalışıyoruz.Devamını oku…

Diğer Sağlık Personeli

Diğer sağlık personeli Devamını oku…

Risk Analizi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların bütününe risk değerlendirmesi denir.Devamını oku…

Acil Durum Eylem Planı

Acil durum eylem planını açıklamak için ilk önce acil durumların ne olduğunu tanımlamamız gerekir.İşyerlerindeki Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelikte acil durum şu şekilde tanımlanıyor;İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları” olarak belirtilir. Devamını oku…

Acil Durum ve Yangın Tatbikatı

İşverenler işyerlerinden hazırlanan acil durum planlarının uygulanmasını takip edilebilmek için ve  hazırlanan planların uygulanabilirliğinden emin olmak için  yılda en az bir defa acil durum tatbikatı düzenlemek zorundadır. Tatbikat sonrasında acil durum planları gözden geçirilerek varsa tespit edilen eksiklikler için düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir. Devamını oku…