İdrar Tahlili (TIT)

TİT İdrarın kimyasal, fiziksel veya mikroskopik yollarla incelenmesidir. Rutin idrar tahlili genellikle kimyasal tarama testlerinin yapılmasını, özgül ağırlığın belirlenmesini, olağan dışı renk veya kokunun gözlemlenmesini, bakteri taramasının yapılmasını ve tortunun mikroskobik olarak incelenmesini içerir.

Testler, normal ve anormal metebolizmanın  yan ürünleri , hücreler, hücresel fragmanlar ve bakteriler gibi idrardaki çeşitli maddeleri tespit eder ve / veya ölçer.

idrar tahlili

İdrar tetkikleri bir çok sistemik hastalık hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar tam idrar tahlilleri idrar yolu enfeksiyonları,böbrek rahatsızlıkları ve diabet gibi hastalıkları teşhis etmede kullanılan yaygın bir yöntemdir.

Ne Zaman İdrar Tahlili Yapılmalı?

Karın ağrısı, sırt ağrısı, sık veya ağrılı idrara çıkma gibi belirtileriniz olduğunda; bazen sağlık muayenesi, gebelik kontrolü, hastaneye yatış veya ameliyat öncesi idrar tahlili yapılması önem arz eder.

Tam İdrar Tahlili ve Normal Değerleri Nedir?

Tam idrar tahlilinde idrar 3 yönden değerlendirilir. Görsel, stick ile ve mikroskopik.

1.Tam idrar tahlilinde idrarın görünüşü: Normalde berraktır. Bulanıklık yada anormal bir koku bir sorun göstergesidir. İdrarda kan bulunması onu kırmızı ya da kahverengi yapar. Bulanıklık enfeksiyon göstergesidir. İdrar rengi yenen gıdalar ya da ilaçlardan etkilenebilir.

2.Tam idrar tahlilinde stick test (strip): Bir plastik çubuk üzerinde çeşitli kimyasallar bulunur. İdrar içine daldırıldığında oluşan renk değişimleri incelenir.
3.Tam idrar tahlilinde Dipstick test ile ölçülen parametreler

  • Asidite, pH: Anormallikleri idrar yolu ya da böbrek hastalıklarını gösterir.
  • Protein: Az miktarda protein normaldir. Büyük miktarda protein bulunması böbrek hastalığı göstergesidir.
  • Şeker (glukoz): Normalde ölçülemeyecek kadar azdır. İdrarda şeker (glukoz) saptanması şeker hastalığını gösterir.
  • Şeker (glukoz): Diyabet, tek başına kullanıldığında şeker hastalığı kastedilir. Aslında şeker hastalığının tam adı diabetes mellitustur.
  • Kan (eritrosit): İdrarda kan tespit edilmesine hematüri denir. Böbrek hastalığı, enfeksiyon, ürolitiazis, böbrek ya da mesane kanserini düşündürür.