Yangın Eğitimi

yangın tatbikatı

Monomer OSGB olarak deneyimli Yangın Eğitmenlerimizle acil durumlar için çalışanlarınıza yasal olarak zorunlu yangın eğitimlerini veriyoruz. Teorik ve uygulamalı eğitimler sonrası yangın eğitimi sertifikası veriyoruz.

YANGIN EĞİTİMİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

İşyerleri çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre yeterli sayıda Yangın Eğitimi almış çalışan bulundurmak zorundadır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 11. maddesi yangın eğitimi hakkındaki düzenlemesi aşağıdaki gibidir;

MADDE 11 – (1) İşveren;
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan
işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma,
tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu
konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve
tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında,
işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

İŞYERLERİ YANGINLA MÜCADELE  EĞİTİMİ ALAN  KAÇ KİŞİ BULUNDURMALIDIR ?

İşyrlerindeki Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik 11. maddesi uyarınca işyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak aşağıda belirtilen sayıda yangın eğitimi almış yangınla mücadele elemanı bulundurmalıdır.

 • Az Tehlikeli İş Yerlerinde            50 çalışanda en az 1 kişi
 • Tehlikeli İş Yerlerinde                 40 çalışanda en az 1 kişi
 • Çok Tehlikeli İş Yerlerinde         30 çalışanda en az 1 kişi 
YANGIN EĞİTİMİ VE SÜRESİ NE KADAR?

Yangın eğitimleri Yangın eğitici eğitmenlerimiz tarafından 4 saat teorik 1 saat pratik olarak verilmektedir.

YANGIN EĞİTİMİ KONULARI NELERDİR?
 • Yangın ve yangın çeşitleri
 • Yanma ve yangın ile ilgili kavramlar
 • Yangın sınıfları
 • Yangın söndürme yöntemleri
 • Yangına müdahale yöntemleri
 • Yangınların nedenleri ve etkenleri
 • Yangınları önleyici tedbirler
 • Yangın söndürmede kullanılan maddeler hakkında bilgi
 • Yangın söndürmede kullanılan araç, malzeme ve cihazlar  hakkında bilgi
 • Yangın anında ve yerindeki tehlikeleri
 • Yangın ihbarı ve personellerin toplanma noktasına toplanması
 • Kişisel koruyucu cihazların ve teçhiztların doğru şekilde kullanımı
 • Kimyasal madde yangınlarına doğru şekilde müdahale
 • Bina yangınlarında doğru davranış şekilleri
 • Lpg doğalgaz ve elektrikten kaynaklanan yangınlar ve önlemleri
 • Yangın anında tahliye ve hareket tarzı
 • Uygulama

Monomer OSGB  olarak 2012 yılından beri 700 den fazla firma ve 50 nin üzerinde farklı sektörde firmanın Yangın Eğitimi vermenin  tecrübesine ve birikimine sahibiz. Çalışanlarınızın yangın eğitimlerini kurumumuzda aldırabilirsiniz.