Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

diğer sağlık personeli

Diğer sağlık personeli kime denir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilere Diğer Sağlık Personeli(DSP) denir.

Diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 6. maddesi on ve daha fazla çalışanı olan  çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu getirmiştir.

İşyerleri  bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden(OSGB) hizmet alarak yerine getirebilirler.

Diğer sağlık personelinin görevleri nelerdir?

  1.  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
  2. Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
  3.  Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
  4.  İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
  5.  Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
  6. İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
  7. İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

Diğer sağlık personeli çalıştırma süreleri ne kadardır?

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Diğer sağlık personeli eğitimi veren kurumlar hangileridir?

Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlar diğer sağlık personeli eğitimi verebilirler.

Diğer sağlık personeli sertifikasını kimler alabilir?

Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler diğer sağlık personeli sertifikası alabilirler.

Bu kişiler Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkilendirdiği eğitim kurumlarında ilk başta eğitim alırlar.Daha sonra bakanlığın açtığı sınavda başarılı olanlar  belgeyi almaya hak kazanırlar.

Monomer OSGB olarak 700 den fazla firmaya ve 50 den fazlafarklı sektördeki işletmeye hizmet verdik. Alanında tecrübeli Diğer sağlık personeli kadromuzla her zaman en iyi ve kaliteli sağlık hizmetini veriyoruz.