İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001:2018 Nedir ?

ISO 45001:2018 ; OHSAS 18001’in yerini alacak olan ve dünyanın uluslararası olarak tanınan ilk İş Sağlığı ve Güvenliği standardıdır.Bu standart kapsamında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin, kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınması ve sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için amaçlanan bir araçtır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, firmalar üzerindeki büyük sorumluluklardan biri olan iş kazalarının önlenmesi ve mesleki hastalıkların önüne geçilmesi hususunda şirketlere ciddi bir kazanç sağlayacak. ISO 45001 standardı, dünyadaki bütün firmaların, çalışma alanındaki risk düzeyini düşürmek, daha güvenilir çalışma ortamları oluşturarak iş kazalarını azaltmak ve çalışanların güvenliğini artırmak adına gerekli olan prosedürleri içerecek. Bu standart sayesinde firmaların üzerindeki yük hafifletilmiş olacak.

Bütün dünyanın kabul ettiği ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gibi sistemlerle benzerlik göstermektedir. Son revizyonlar ile uygulamasına geçilen Annex SL yapısına uygun olarak kurulan ISO 45001 ana yapısı 10 maddeden oluşmaktadır.

ISO 45001 Madde Başlıkları Nelerdir

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, 10 ana maddeden oluşur. Bu maddeler de genel olarak firmanın bağlamı, ekip liderliği, fırsatlar ve risklerin belirlenmesi gibi başlıklara odaklanılmıştır. Özellikle işletmeye risk temelli yaklaşımı, uygun bir şekilde adapte edilmesi gerekliliği ön plana alınarak vurgulanmıştır. İhtiyaç ve beklentiler de yeni versiyon ile karşımıza çıkan bir diğer önemli başlıktır. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ilgili tarafların belirlenmesi, ihtiyaç ve beklentilerinin ortaya konulması gerekmektedir. Diğer başlıklar ise; kapsam, terimler ve tarifler, liderlik, planlama, atıf yapılan standartlar, organizasyon yapısı, operasyon, destek, performans değerlendirme ve iyileştirme olarak karşımıza çıkıyor.

ISO 45001

ISO 45001:2018 İşletmenize Hangi Faydaları Sağlar

Günümüzde işletmeler, yasal düzenlemelerin gerektirdiği şartlar çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeye çalışırken, bir yandan da yabancı kuruluşlar tarafından yayımlanan standart ve prosedürleri göz önüne almak zorundadırlar. İşletmeler iş sağlığı ve güvenliği konusunda yayımlanan standartları tanımlamak ve bunlara göre idari bir disiplin oluşturmak amacıyla OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarını uygulamaktaydılar. Artık OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarının yerini ISO 45001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları alacak.

Etkili bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ekip arkadaşlarınızı ve sizleri koruyacak, işlerinizde profesyonel adımlar atmanıza yardım edecek bir platform sağlar. Bu platformun size faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz; Yasaların ve düzenleyici kuruluşların deneyim sonucu vermiş oldukları kararlarla iş akışınız güçlenir. Sosyal sorumluluk hareketi kapsamında güvenli, sağlıklı, az riskli, sürdürülebilir çalışma şekli ile şirketinizi domine etme.
Firmanızın marka ve kurumsal itibarını korumak. İş kazalarını en aza indirerek, çalışanlarınız için ideal ve az riskli çalışma ortamları oluşturmak.
İSG performansı ve proaktif risk önlemenin devamlı iyileştirilmesi ile organizasyonel dayanaklılığın artması.

ISO 45001 Standardı Hangi İşletmeler İçin Uygundur

İş kazalarının önlenmesi ve mesleki hastalıkların önüne geçilmesi hususunda şirketlere ciddi bir kazanç sağlayacak olan ıso 45001 belgesi ile işletmeler üzerlerindeki yüklerden bir nebze rahatlayacaktır.  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Standardı uygulanabilecek kuruluşları ise şöyle sıralayabiliriz; Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, büyük ölçekli firmalar, küçük ve orta ölçekli firmalar.

ISO 45001 İle OHSAS 18001 in Farkı Nedir ?

ISO 45001 standardı, OHSAS 18001 standardına göre iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki performansın, önceden daha fazla önlemler alınarak geliştirilmesine daha fazla yer vermektedir. OHSAS 18001 standardının amacı, firmanın risk kontrolü yapmasını ve risk kontrolü konusundaki performansının gelişmesini sağlamaktır. ISO 45001 standardının amacı ise, firmanın önceden önlemler alarak performansını artırmak ve sakatlık, hastalık gibi uygunsuz durumların önlenmesini sağlamaktır. ISO 45001 standardı, sürekli gelişim ve risk yönetimi konularına daha fazla odaklanmaktadır. Bundan dolayı ISO 45001 standardı işletmeler, yüklenici firmalar ve tedarikçi firmalar ile ilgili maddeler içermektedir. Şirketlerin performans değerlendirmeleri bu kapsamda daha fazla yer almaktadır.